Bez vypínače to nejde


Není už dnes nic neobvyklého na tom, že používáme k usnadnění nebo zpříjemnění si života všemožné přístroje a zařízení. A protože máme domů i na pracoviště a kamkoliv jinam zpravidla zavedenu elektřinu, volíme i taková zařízení, jež jsou touto poháněna. Protože je to vlastně ten nejpohodlnější způsob, jaký lze zvolit. S takovou elektřinou se totiž nemusíme odnikud nosit, není těžká ani nezabírá místo, není třeba se starat o to, kam se zbytky, co po ní zbydou, a to proto, že nezbydou, není třeba se zajímat o její dopady na okolí.
A také se nemusíme starat o to, kam jsme si ji uložili a zda jí nevyprÅ¡ela lhůta trvanlivosti, protože je tato stále Äerstvá a tam, kde má být. Tedy ve vypínaÄích a zásuvkách.vnitÅ™ek vypínaÄe
StaÄí nám tak vlastnÄ› jenom zasunout zástrÄku do zásuvky a stisknout vypínaÄ, případnÄ› jenom stisknout vypínaÄ, a máme to.
OvÅ¡em není vypínaÄ jako vypínaÄ.
Zatímco se nÄ›kteří z nás spokojují s tím, co zdÄ›dili možná jeÅ¡tÄ› po pÅ™edcích a prapÅ™edcích a co jim doposud dokáže prokazovat svoje služby, jiní už mají pÅ™ece jenom vyšší nároky. A to jak na kvalitu, tak i na vzhled. Protože to víte – ne vÅ¡e staré se stává exponátem vhodným do muzea, ne vÅ¡e staré je cenÄ›ná starožitnost. A než se tak stydÄ›t za nÄ›co takového – elektroinstalaÄní prvky nevyjímaje – to už je lepší si koupit nové, modernÄ›jší. ProstÄ› lepší. Čímž mám na mysli vypínaÄe Schneider.
JistÄ›, i starší modely vypínaÄů nebo nÄ›co od ménÄ› vyspÄ›lé konkurence dokáže ÄlovÄ›ku poskytnout to, co se od vypínaÄů oÄekává, ale pouhá funkÄnost už dnes není vÅ¡e. Dnes už se klade důraz i na jiné stránky vÄ›ci. TÅ™eba i na Å¡iroké portfolio zmiňovaných strojků, variabilitu Äi celou Å¡irokou Å¡kálu různých barev a barevných kombinací a designů. A to je právÄ› to, v Äem se tento typ vypínaÄů od svých pÅ™edchůdců i obyÄejných souÄasných konkurentů liší.bílý vypínaÄ
SCHNEIDER UNICA tak dává možnost zvolit si různé barevné kombinace i různé designy, je tu možno volit různé tvary i barvy rámeÄků pÅ™i zachování téhož strojku. Takže si tu lze vybírat i mÄ›nit, jak je jen ÄlovÄ›ku libo. A to jen tak nÄ›kdo nenabízí.