Jaká jsou rizika antivirových a čisticích programů zadarma?


Asi nikdo nechce, aby se do jeho poÄítaÄe dostal virus, nebo aby se jinak poÅ¡kodil. Proto také specialisté doporuÄují, aby lidé mÄ›li ve svých poÄítaÄích nainstalovaný aktualizovaný antivirový program. A je pravdou, že se jedná o skuteÄnÄ› dobrou prevenci. Problém vÅ¡ak je, že lidé se i zde snaží Å¡etÅ™it. Proto Äasto stahují ty, které jsou zdarma. To vÅ¡ak nemusí být vždy dobrý nápad.

 

antivir chránící poÄítaÄ

 

Je totiž pravdou, že programy, které jsou zadarmo, nejsou téměř nikdy ani zdaleka tak dobré, jako jejich placené verze. A to i když jsou od stejné firmy. Musíme se tedy smířit s tím, že budeme mít mnohem menší ochranu, než kdybychom si jej zaplatili. SamozÅ™ejmÄ› to nemusí být problém, avÅ¡ak pokud v naÅ¡em poÄítaÄi máme důležité Äi citlivé informace, pak bychom mÄ›li investovat do ochrany mnohem více.

 

JeÅ¡tÄ› vÄ›tším problémem jsou takzvané Äisticí programy, které by mÄ›ly najít viry v naÅ¡em poÄítaÄi. Naprostá vÄ›tÅ¡ina z nich totiž nefunguje ani zdaleka tak, jak by mÄ›ly. Jsou totiž velmi Äasto souÄástí nejrůznÄ›jších podvodů, se kterými se setkáváme pomÄ›rnÄ› Äasto. Jejich fungování je pomÄ›rnÄ› jednoduché.

 

antivir hledající viry

 

Staví na tom, že lidé tomu, co jim onen program Å™ekne, věří. VÄ›tÅ¡inou totiž ukáže poÅ¡kozené a zavirované soubory, a zároveň nabídne Å™eÅ¡ení, jak problém vyÅ™eÅ¡it. To Äasto spoÄívá ve stažení dalšího, tentokrát placeného programu, případnÄ› nám dá Äíslo, na které máme zavolat, a které rozhodnÄ› není na kvalifikovaného technika, nýbrž na ÄlovÄ›ka, který se z nás pokusí získat údaje k naÅ¡emu internetovému bankovnictví.

 

Proto, pokud chceme skuteÄnÄ› svůj poÄítaÄ ochránit, bychom mÄ›li používat pouze kvalitní antivirový program, koupený od zavedené, prověřené spoleÄnosti. Také bychom jej mÄ›li mít plnÄ› aktualizovaný. Jen tak budeme mít jistotu, že jsou naÅ¡e data v bezpeÄí a že k nim nikdo nezíská přístup a že se náš poÄítaÄ nerozbije. I zde totiž platí, že je mnohem lepší prevence. I když si totiž onen program koupíme, bude nás to stát mnohem ménÄ›.