Konec letních dnů


Když se v kalendáři objeví srpen, tak pomalu zaÄíná schylovat k různým přípravám na podzim nebo rovnou zimu. Zahrádkáři sklízí úrodu, dokonÄují se žnÄ› a rodiÄe se pouÅ¡tí do velkých nákupů, aby ratolesti byly řádnÄ› pÅ™ipraveny na další Å¡kolní rok ve svých lavicích. ÄŒas se skuteÄnÄ› zastavit nedá, ale my na chvíli můžeme vypnout a odpoÄinout si od běžného denního shonu. Kdo má svoji zahrádku nebo pozemek, tak si klidnÄ› může užít poslední letní dny venku. Takový pÄ›knÄ› strávený veÄer pod hvÄ›zdami a rodinou nebo s přáteli je ideální. Pochutnat si na nÄ›jaké grilované dobrůtce, pobavit se, zasmát se a odreagovat, je Äas od Äasu skuteÄnÄ› potÅ™eba.svÄ›tlo v zahradÄ› je ideální pro osvÄ›tlení prostorů

Tma nemusí překazit žádnou party

Kdo má dÄ›ti, tak je může dokonce tak trochu zamÄ›stnat. Díky tomu, že jsou tvoÅ™ivé a skuteÄnÄ› rády tvoří nÄ›co, co dává smysl, tak mohou se pokusit vyrobit svÄ›týlka na veÄerní oslavu. Mladší si mohou vypůjÄit od maminky z kuchynÄ› peÄící papír, který mohou různÄ› polepit vystÅ™iženými vzory z barevného papíru nebo posbírat různou dekoraci přímo venku. Listy, kvÄ›tinky nebo jiné dary přírody. RodiÄe pak vystÅ™ihnout tvrdý podklad z kartonu a vytvarovaný papír do lampionku pÅ™icvakají nebo pÅ™ilepí na dno. Bude tÅ™eba zpevnit i horní Äást, opÄ›t postaÄí kartonový lem. Pak jen dovnitÅ™ dát svíÄku a je hotovo.lustr, který může zdobit pergolu a vypadá velmi příjemnÄ› přírodnÄ›

Světlo ke grilu

Takový lampionek je sice hezký, ale nedostaÄující na nÄ›která místa. Existují venkovní svítidla, která se budou hodit, případnÄ› lze použít i nÄ›jaké starší svítidlo. NicménÄ› díky úspoÅ™e se vyplatí pořídit LED žárovku E27, která bude pÅ™irozenÄ› vydávat jasné svÄ›tlo, které bude pro detailní práci ve venkovní kuchyni naprosto úžasné. Výhodou je, že se skuteÄnÄ› nemusíme bát ji dát i do starého svítidla po prarodiÄích. Nejde o samotné svÄ›tlo, ale pÅ™edevším o závit, který se shoduje s pÅ™edeÅ¡lými typy žárovek, což je naprosto skvÄ›lé. RozluÄkový veÄer s létem, prázdninami a dovolenou tak může vesele pokraÄovat, až do ranních hodin.