LED žárovka E27 využívá standardizovaného Edisonova závitu


Edisonův závit je vůbec nejstarší typ uchycení světelných zdrojů v objímkách. Byl pojmenován po svém objeviteli na konci 19. století a spolu s vláknovou žárovkou se dožil déle, než sta let. Zatímco sláva samotných žárovek se žhavicím vláknem již definitivně pohasla, závit se těší stále obrovskému zájmu ze strany spotřebitelů.
Je to dáno jeho výjimeÄnou konstrukcí, závitová Å¡roubovice je totiž v Å™ezu tvoÅ™ena půlkruhem, který neklade velký odpor pÅ™i Å¡roubování žárovky do patice, a zároveň ji spolehlivÄ› drží na svém místÄ› po celou dobu jejího působení.LED žárovka E27.jpg
Závit se v technické terminologii oznaÄuje velkým písmenem E, spolu s Äíslem, které udává průmÄ›r závitu v milimetrech. Tato koncovka se stala po desítky let dominantním prvkem v osvÄ›tlovací technice a velmi dobÅ™e ji známe v mnoha podobách. Nejmenší závity o průmÄ›ru 5,5 a 10 mm jsou známy jako panelové kontrolky a malé žároviÄky do kapesních svítilen. Závit E14 získal působivé přízvisko „miňonka“ a průmÄ›ry 33 a 40 milimetrů známe jako koncovky pro keramické pojistky (pÅ™edchůdce dneÅ¡ních jistiÄů) a nÄ›které nízkotlaké a vysokotlaké výbojky.žárovka E27 40W.jpg

Edisonova žárovka konÄí, Edisonův závit pokraÄuje

Nejznámějším a také nejvíce využívaným je standard E27 pro žárovky v objímkách většiny běžných svítidel v domácnostech. Dnes jsou vláknové žárovky nahrazovány jinými technologiemi, převážně LED žárovkami E27a kompaktními zářivkami, které výrobci dodávají na trh s touto koncovkou, aby je bylo možné pohodlně nahradit ve většině svítidel, aniž by bylo nutné je demontovat a pořizovat za ně zcela odlišné svítidlo.
SouÄasný spotÅ™ebitel má tedy Å™adu výhod, které může Äerpat z osvÄ›dÄených vynálezů minulosti a zároveň z moderních technologických postupů: Standardizovaný závit lze využít pro libovolný svÄ›telný zdroj, který ve srovnání s vláknovou žárovkou nabízí mnohem delší životnost, nesrovnatelnÄ› vyšší úsporu energie a výbÄ›r z více druhů odstínů bílého svÄ›tla.