Ušetřit můžete i když svítíte


Elektrická energie v souÄasnosti nepatří zrovna mezi nejlevnÄ›jší komodity na Äeském trhu. Ve skuteÄnosti je rok od roku dražší, což se projevuje zvýšenými výdaji jak ve firmách, tak i v domácnostech. Pokud chcete tento druh výdajů zase o nÄ›co málo snížit, můžete to udÄ›lat více způsoby.
První je velice efektivní. PÅ™estaňte používat vÄ›ci, které pohání elektÅ™ina. To se jednoduÅ¡e Å™ekne, ale hůře udÄ›lá. Kdybyste to takto zavedli, výrazným způsobem se sníží vaÅ¡e životní úroveň. Tak hluboko se ale snížit nemusíte, jelikož je zde další možnost, a sice výmÄ›na stávajících svÄ›telných zdrojů. V případÄ›, že používá stále jeÅ¡tÄ› tradiÄní typy vláknových žárovek, mÄ›li byste zaÄít uvažovat nad jejich výmÄ›nou za daleko modernÄ›jší, a hlavnÄ› spoÅ™ivÄ›jší typy.
Žárovky v lampách
Na první pohled je základní led žárovka rozeznatelná od té klasické. Její odlišnost je hlavně ve vnitřním uspořádání a použité technologii. Tyto moderní typy svítidel totiž nepoužívají ke svícení vlákno, které se snadno přehřívá. Právě to vede k největším energetickým ztrátám, jelikož vláknové žárovky nejenže hodně svítí, ale rovněž vyzařují i velké množství tepla. Z toho důvodu není zrovna příliš moudré sahat na ně těsně po vypnutí, jelikož se můžete popálit. Velké množství tepla také snižuje jejich životnost, která je násobně nižší než u led alternativ.
Cenově výhodné žárovky
I to je důvod, proÄ radÄ›ji zvolit modernÄ›jší koncepci než trvat na sice nepříliÅ¡ efektivní klasice.
Domácnosti, kanceláře, případnÄ› provozovny, které chtÄ›jí uÅ¡etÅ™it, už nepoužívají jiné typy osvÄ›tlení než ty, které fungují na led technologii. Úspora je totiž natolik významná, že i ponÄ›kud vyšší ceny jednotlivých typů svÄ›tel ji dostateÄnÄ› vyváží. Ano, za sporné druhy svÄ›telných zdrojů si samozÅ™ejmÄ› pÅ™iplatíte, a to možná více, než by se vám zdálo fér, ale za svoje peníze dostanete opravdovou kvalitu. Navíc, jednou, až si to v klidu spoÄítáte, zjistíte, že se jednalo o jednu z nejlepších investic vaÅ¡eho života.