Z tieňa našich precíznych služieb sa Vaša spokojnosť ocitne na výslní !


Sila kvality materiálov a skúseného prístupu k výrobe tieniacej technológie sa podieľajú na obľúbenosti servisu overenej spoloÄnosti, ktorá v rámci svojich služieb ponúka možnosÅ¥ vymerania, výroby a montáže jednotlivých produktov z kolekcie moderného tienenia. Rolety urÄené pre aplikáciu vonkajÅ¡iu a vnútornú vyberajte v duchu zladenia jednotlivých detailov z veľkého množstva . Rolety rôznych rozmerov a rôzneho úÄelu použitia Vám pre ochranu súkromia a komfortu komplexne vybuduje kvalifikovaný tím Å¡piÄkových Å¡pecialistov.

K dispozícií máme rôzne druhy systémov tienenia !

FunkÄnosÅ¥ a elegancia môžu pragmaticky existovaÅ¥ vedľa seba v maximálne vítanej podobe. Produktový katalóg Å¡pecializovaného dodávateľa tieniacej techniky je toho dôkazom. Rolety vonkajÅ¡ie predokenné, podomietkové a aj látkové interiérové, ktoré možno inÅ¡talovaÅ¥ na strop a aj na stenu, a ktoré Vás vo VaÅ¡om súkromí môžu ochrániÅ¥ pred zvedavými pohľadmi, vetrom, slneÄnými lúÄmi a rizika krádeže, môžete objednávaÅ¥ za prijateľných cenových podmienok.